مشاوره رایگان

تمام فعالیت‌ها و عملکرد هایی که در مورد پسماندها از شروع شکل‌گیری تا نقطه پایان، اعمال میشود را مدیریت پسماند گویند.بدین ترتیب دستگاه خرد کن پسماند نیز در این مسیر قرار گرفته و با مدیریت پسماندها تاثیر مستقیم دارد.استفاده از دستگاه خورد کن پسماند از مدیریت‌های اولی‌ پسماند به شمار می‌‌آید.دستگاه خرد کن پسماند می‌‌تواند در ابتدای شکل گیری زباله‌های تر ، آنها را در مسیر میانی‌ برای دستیابی به هدف مشخصی‌ هدایت کند.آنچه در مورد مدیریت پسماند‌ها حائز اهمیت است، این است که چگونه زباله‌ها را می‌توان به عنوان منابع ارزشمند استفاده نمود.مدیریت پسماند مقوله ای‌ است که خانواده‌ها و صاحبین مشاغل باید به صورت جدی به آن بپردازند، زیرا مدیریت پسماند در جهت کاهش تاثیرات نامطلوب زباله‌ها بر روی سلامت،محیط زیست و حس زیبایی‌ شناسی‌ انسان است.

فعالیت‌های مدیریت پسماند در تمام کشورها, مشابه نیست.در کشورهای توسعه یافته و یا کشورهای رو به توسعه،در مناطق شهری و یا حومه و روستاها در مناطق مسکونی و یا صنعتی روش‌های مختلفی‌ در مدیریت پسماند‌ها استفاده میشود .به طور کلی‌ این شیوه‌های متفاوت سلسله‌ مراتب و استراتژی‌های میانی‌ را دنبال میکنند که عبارتند از کاهش تولید زباله و به حداقل  رساندن آن ،استفاده مجدد از زباله و بازیافت آن. هدف استراتژی‌های فوق این است که بتوان حد اکثر کاربری مثبت و تامین منافع از زباله‌ها را داشته باشند و همچنین حداقل میزان پسماند را ایجاد کنند.اولین و مهمترین قدم از استراتژی‌های فوق کاهش زباله و به حداقل رساندن آن است و در قدم بعدی بازیافت زباله مورد تاکید است.برای نخستین قدم لازم است تا فرهنگ و آموزش افراد ارتقا یابد.

لازم است تا آموزش‌های لازم در مورد ایجاد زباله برای اشخاص جامعه ارائه شود، تا در این راستا زبالهٔ خشک کمتری تولید شود ،اما در مورد زباله‌های تر که اغلب حاصله مواد غذایی  و پسماندهای تغذیه ای‌ هستند چه شیوه ای‌ باید عمل شود؟ از آنجایی که تغذیه انسان امری بدیهی‌ است، تولید پسماند غذایی  و زباله‌های تر اجتناب ناپذیر است اما چگونه می‌توان زباله‌های تر را بازیافت نمود؟دادن پسماند‌های غذایی  به حیوانات،کمپوس نمودن پوست میوه‌ها و سبزیجات و …  از شیوه های جالب و خوشایندی هستند اما آیا در آپارتمان‌های امروزی انجام چنین کارهایی میسر است؟ دستگاه زباله خرد کن پسماند بهترین انتخاب برای ورود به مدیریت زباله‌های تر در آپارتمان‌های امروزی است.همانطور که پیشتر گفت شد تبدیل زباله‌ها به عنوان منابع ارزشمند از مهم‌ترین اهداف مدیریت پسماند است.

با استفاده از دستگاه خرد کن پسماند می‌توان باقی‌ مانده‌های مواد غذایی که حتی برای حیوانات مطلوب نیستند را به منابع ارزشمند تبدیل نمود.این دستگاه اجزای پسماند را به صورت ریز معلق‌هایی‌ در آب تبدیل می‌کند که از میان لوله ها به راحتی‌ عبور کرده و با این تغییر شکل و هدایت زباله‌ها در حقیقت نوعی هضم بی‌ هوازی در مورد آنها انجام میشود.یکی از محصولات نهائی این فرایند هضم نوعی بیو گاز است که از آن می‌توان در جهت تولید الکتریسیته استفاده نمود. همچنین در پایان‌های سیستم بازیافت آب ، انبوه ریز معلق‌ها را میتوان کمپوس نموده و جهت حاصلخیزی خاک مورد استفاده قرار گیرد.چنان چه از دستگاه خرد کن پسماند به درستی‌ استفاده شود و قسمتی‌ از زباله‌های تر نامطلوب در آن‌ ریخته شود ،هر خانواده حداقل هفته ای‌ یک کیسه کمتر زباله تر تولید می‌کند که در مجموع حجم چشمگیری خواهد بود و بدین ترتیب قدم مهمی‌ در مورد مدیریت پسماند‌ها برداشته میشود. امیدواریم این مقاله مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد.

تلفن سفارش محصولات : ۰۲۱.۲۲۵۸۷۳۱۵