مشاوره رایگان

(null)کمپانی هلدینگ آشپزخانه خوشحال در سراسر دنیا بویژه آمریکای شمالی و شرق آسیا در امور مربوط به صنایع غذا و تغذیه و آشپزخانه فعالیت گسترده ای‌‌ دارد. یکی از محصولات نوین و طبیعت دوست این کمپانی دستگاهی است که جهت تفکیک زباله‌های تر و خشک داخل آشپزخانه طراحی شده است . در این راستا این دستگاه میتواند کمک شایانی به اکوسیستم نموده و همچنین آشپزخانه ای‌‌ عاری از مواد فاسد شدنی را برای تمام خانواده‌ها در سراسر جهان به ارمغان بیاورد.